10 Situations When You'll Need to Know About กฎบาคาร่า

http://emilioogvd041.theburnward.com/the-most-common-kd-ba-khara-debate-isn-t-as-black-and-white-as-you-might-think

กฎบาคาร่า พวกเราจะมาเอ๋ยถึงในเรื่องราวของการจั่วไพ่ใบที่ 3 จะเกิดขึ้นเมื่อไพ่ในฝั่งของผู้เล่นส่งผลไพ่หรือแต้มรวมที่ต่ำกว่า 6 แต้ม (0-5) ซึ่งแน่ๆว่าทางฝั่งผู้เล่นควรจะมีการเรียกไพ่ใบที่ 3 เพิ่ม แต่การเลือกเพิ่มจะเป็นไปในแบบดังนี้