Novaland Da Lat VNREP

https://thaotraneqpa96.shutterfly.com/108

dự án Novaworld Đà Lạt chứa đựng địa thế vô cùng đắc địa lúc nằm ở bể Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và Với vị thế như nhiên rất hợp nhằm xây dựng Các khu nghỉ ngơi đẳng cấp. Mặt hồ rất đẹp. tạo lưng tựa