Published News

Những điều cần lưu ý khi vào nhà lần đầu tiên

http://keeganduongus82.over-blog.com/2020/03/8-vi-c-quan-tr-ng-nh-t-d-nh-ph-i-lam-tr-c-khi-chuy-n-t-i-n-i-m-i.html

Đồ vật mang vào nơi ở mới chủ nhà phải đích thân đưa vào. Các người vào chỗ ở mới lần đầu tiên không được đi tay không mà phải mang theo một vật gì đó tốt đẹp. Đây cũng là điều mà vận tải Movinghouse thường nhắc