Published News

Nâng hạ máy móc Đông Phú Tiên

http://dongphutien.mystrikingly.com/

Dịch vụ đóng kiện gỗ hay dịch vụ đóng thùng gỗ chuẩn ISO 9001/2008 chính là lớp bảo vệ phía bên cạnh cho hàng hóa. Trong ví như hàng hóa phải di dời, vận chuyển hay lưu kho lâu ngày thì việc đóng kiện gỗ sẽ giúp